Trẻ em từ 1 đến 3 tuổi:
– Tháng đầu tiên: Mỗi ngày ¼ chén, uống đều mỗi ngày.
– Tháng thứ 2 trở đi: Mỗi ngày ¼ chén, uống đều mỗi 2 ngày.
Trẻ em từ 3 đến 10 tuổi:
– Tháng đầu tiên: Mỗi ngày ½ chén, ăn đều mỗi ngày.
– Tháng thứ 2: Mỗi ngày ½ chén, ăn đều mỗi 2 ngày.
– Tháng thứ 3 trở đi: Mỗi ngày ½ chén, ăn đều mỗi 3 ngày.
Phụ nữ từ 30 đến 35 tuổi:
– Tháng đầu tiên và tháng thứ 2: Mỗi ngày 1 chén, ăn đều mỗi ngày.
– Tháng thứ 3 trở đi: Mỗi ngày 1 chén, ăn đều mỗi 2 ngày.
Người lớn:
– Tháng đầu tiên: Mỗi ngày 1 chén, ăn đều mỗi ngày.
– Tháng thứ 2: Mỗi ngày 1 chén, ăn đều mỗi 2 ngày
– Tháng thứ 3 trở đi: Mỗi ngày 1 chén, ăn đều mỗi 3 ngày.
Người già:
– Tháng đầu tiên: Mỗi ngày 1 chén, ăn đều mỗi ngày.
– Tháng thứ 2: Mỗi ngày 1 chén, ăn đều mỗi 2 ngày.
– Tháng thứ 3 trở đi: Mỗi ngày 1 chén, ăn đều mỗi 3 ngày.
Phụ nữ đang mang thai:
– Tháng mang thai thứ 4: Mỗi ngày 1 chén, ăn đều mỗi ngày.
– Tháng mang thai thứ 5 đến sau khi sinh 6 tháng: Mỗi ngày 1 chén, ăn đều mỗi 2 ngày.
– Tháng thứ 7 sau khi sinh trở đi: Mỗi ngày 1 chén, ăn đều mỗi 3 ngày.
Người bệnh:
– Tháng đầu tiên: Mỗi ngày 1 chén, ăn đều mỗi ngày.
– Tháng thứ 2: Mỗi ngày 1 chén, ăn đều mỗi 2 ngày.
– Tháng thứ 3 trở đi: Mỗi ngày 1 chén, ăn đều mỗi 3 ngày.
.. 
G

0906 76 79 77